WordPress napaka podatkovne zbirke: [Table './zanssi2_zanssi/zans_wfHits' is marked as crashed and should be repaired]
SHOW FULL COLUMNS FROM `zans_wfHits`

Lekcija 2: Igralne pozicije

Mala šola ameriškega nogometa (2)

Ameriški nogomet je ekipni šport in dobro taktično sodelovanje med soigralci je ključnega pomena za doseganje čim večjega števila točk. Vsak izmed enajstih igralcev na igrišču ima svojo nalogo, svojo pozicijo. Poznamo tri velike skupine igralcev, napadalce (offense), obrambo (defense) in posebno ekipo (special team). Pri starih pravilih ameriškega nogometa je bilo število menjav omejeno, kar je botrovalo k sestavi treh skupin igralcev. Z modernizacijo športa pa se je to spremenilo in je število menjav med »downi« neomejeno. Vsak igralec ima svojo nalogo pri izvedbi napada. Danes vam predstavimo vlogo posameznih igralcev, da boste lahko v prihodnje lažje spremljali potek igre, saj prav vsak igralec odigra svojo vlogo na igrišču.

Napadalci (offense team)

Naloga napadalcev je napredovati pri osvajanju igrišča nasprotne ekipe, s ciljem doseči točke oz. touchdown. Ekipa se v začetku napada postavi v formacijo predno center preda (»snapa«) žogo podajalcu, ki tako začne akcijo.

Podajalec (quarterback oz. QB)  je zadolžen, da organizira in vodi igro na igrišču, je kapetan in vodja ekipe. Večkrat uporabi izraz huddle, kar pomeni da se morajo igralci cele ekipe zbrati v skupino, kjer jim QB razloži potek napada. QB je pozicioniran direktno za centrom napada, center pa je igralec, ki je zadolžen da snapa žogo Qbju in s tem začne napad. QB nato lahko preda žogo tekaču (running back) ali jo vrže lovilcu (wide reciver), še vedno pa ima možnost, da tudi sam teče z žogo in poizkuša osvojiti čim več jardov.

Tekač (running back oz. RB) je tisti, ki ga boste na igrišču največkrat videli teči z žogo, njegov hrbet pa ščiti tekač bloker (full back oz. FB) in mu tako omogoči čim lažje osvajanje jardov. FB ščiti QBja ob podajah. FB je običajno večji in močnejši od RB igralca, njegova naloga pa je poleg blokiranja in odpiranja poti za RB tudi tek z žogo.Tekači so nasplošno hitri in spretni v gibanju in izmikanju nasprotnikovi obrambi. Na igrišču jih je lahko na enkrat od 1 pa tudi do 3, v primerih ko mora napad nujno osvojiti večje število jardov in je torej nujna podaja pa lahko odigra tudi napad brez tekača.

Lovilec (wide reciver) izkoristi svojo hitrost in spretnost, da se izogne obrambi nasprotne ekipe in prodre čim globje v obrambno polovico igrišča, kjer ulovi žogo. Lovilci imajo v naprej določene poti teka (route), ki podajalcu omogočajo da točno ve kje in kdaj se bo nahajal lovilec. Podajalec pred začetkom vsake akcije ekipi pove ime akcije (play), ki vsebuje specifične route za vsakega lovilca na igrišču.

Tight end se nahaja na desnem ali levem robu napadalne linije, poleg tackl-a. Njegova naloga je blokada obrambe in tudi lovljenje žoge. Je torej kombinacija linijskega igralca in pomožnega lovilca.

Center se nahaja v sredini napadalne linije. Njegova naloga je predaja žoge na začetku akcije in nato blokiranje obrambnih igralcev ter ustvarjanje prostora za tekača.

Ob levem in desnem boku centra sta dva guard-a oz. LG (left guard) in RG (right guard), ki blokirata nasprotnika pa najsi bo napad kjer ekipa poizkuša touchdown osvojiti s podajami ali tekom, ščitita Qbja in RB igralce.

Linijo napadalcev sestavljajata še dva tackl-a, zanje velja da so običajno najbolj spretni linijski igralci. Tudi njuna naloga je, da blokirata nasprotnika in tako omogočita, da žoga kar se da najhitreje doseže končno cono (end zone). Kot najbolj zunanja linijska igralca sta ključna za zaščito podajalca saj morata preprečiti napade obrambnih igralcev po zunanji strani linije.

Obramba (defense team)

Naloga igralcev, ki sestavljajo obrambno ekipo je, da branijo lastno igrišče pred napadalci nasprotne ekipe in jim tako onemogoči doseganje točk in pomikanje naprej po igrišču. Lastnost obrambnih igralcev je ta, da so močnejši in tako lažje ustavijo nasprotnika, morajo pa biti tudi dovolj hitri. Nasprotnika ustavijo tako, da prestrežejo žogo ali podrejo na tla napadalca  in tako preprečijo, da bi napadalna ekipa osvajala jarde in napredovala po igrišču.

Obrambno linijo sestavljajo največji obrambni igralci. Njihova naloga je zaustaviti tekača nasprotne ekipe in  napadati (blitzati) na nasprotnikovega podajalca ter ga poskusiti podreti še preden ima ta sploh možnost predati žogo. Obrambna linija se pred napadom postavi na linijo napada, sestavljajo pa jo trije ali štirje igralci, odvisno od tipa obrambe.

Lineback igralci oz. LB, ki običajno stoji za obrambno linijo in se jih smatra za najboljše pri zaustavljanju nasprotnika, saj so oni tisti, ki le tega največkrat podrejo na tla (tackle). So močni in hkrati hitri igralci. Običajno so v obrambi trije ali štirje LB in imajo nalogo ustaviti tekače ali prestreči podajo.

Branilci lovilcev (corner back oz. CB) so tisti, ki jih boste videli v formaciji na obeh zunanjih straneh ekipe, ki igra v obrambi in pokrivajo lovilce ekipe, ki napada in tako poizkušajo ustaviti napad. Podobno kot lovilci so to hitrejši igralci, katerih glavna naloga je spremljanje lovilcev in preprečevanje uspešno izvedenih podaj.

V zadnji liniji obrambe se nahajajo safety-ji, ki branijo dolge podaje in ustavljajo tekače (RB), če te prebijejo obrambo pred njimi. Delimo jih na prostega branilca (free safety), ki je največkrat neblokiran igralec in njegova naloga je da iz »ozadja« spremlja napadalce in stopi v obrambo kjer je potrebno, torej da pokrije lovilce, ki so pobegnili obrambi. Strong safety se giblje bližje napadalni ekipi, predvsem tam kjer je večje število napadalcev in so običajno večji in močnejši izmed obeh safety igralcev, vendar to ni pravilo. Njegova vloga je, da pokrije lovilce in zaustavi igro kjer nasprotna ekipa poizkuša doseči touchdown s tekom.

Posebna ekipa (special team) je sestavljena iz igralcev, ki jih trener pokliče na igrišče ob posebni priložnostih, kot je predaja in sprejem žoge, strel na gol, itd. Pomemben člen je kicker, ki je zadolžen da brcne žogo ob začetku igre (kickoff), za zadetek field gola in doseganje dodatnih točk (extra points). Da kicker lahko brcne žogo na gol mu to omogoči holder, igralec ki žogo pridrži v pokončni poziciji in omogoči kicke-ju da jo brcne proti golu.

Pozicije

Sedaj, ko poznate igralce in njihovo vlogo bo verjetno spremljanje igre ameriškega nogometa precej lažje. Verjamemo, da smo vas zasuli kar s precejšnjo količino informacij in vam predlagamo, da poizkušate igralce in njihovo vlogo še bolje spoznati z ogledom kakšne tekme. V prihodnjih člankih pa vam postrežemo še s pravili točkovanja.

Piše: Jasmina Rasinec (Mustangs Ljubljana)

 

Web Design BangladeshBangladesh Online Market

WordPress napaka podatkovne zbirke: [Table './zanssi2_zanssi/zans_wfHits' is marked as crashed and should be repaired]
SHOW FULL COLUMNS FROM `zans_wfHits`